Virkaehtosopimus professoreiden opetusvelvollisuudesta Akavan jäseneksi

www.professoriliitto.fi