Virkaehtosopimus dekaanien, varadekaanien ja muiden esimiesten ja johtajien tehtävien korvaamisesta

www.professoriliitto.fi